Wydawca

Wydawcą "Prawa i Polityki" jest Fundacja Niepodległości.

Statutowym celem Fundacji Niepodległości jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego poprzez prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej i społecznej na rzecz m.in.:

  • rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i instytucji demokratycznego państwa prawa,
  • inicjowania i prowadzenia działań na rzecz rozwoju edukacji i badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych,
  • prowadzenia badań studiów nad historią najnowszą, ruchami społecznymi i partiami politycznymi,
  • integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • rozwoju edukacji i nowoczesnych narzędzi edukacji,
  • rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.

Fundacja realizuje cele statutowe m.in. poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie czasopism.

Zapraszamy na stronę http://www.fundacja-niepodleglosci.pl/.

Zob. także: Opcje i warunki prenumeraty "Prawa i Polityki".