Prawo i Polityka

Ukazał się dziesiąty tom "Prawa i Polityki"

Niniejszym oddajemy Czytelnikom dziesiąty numer naszego Czasopisma, zawierający artykuły poświęcone zagadnieniom oceny ewolucji ustroju Polski w związku z setną rocznicą uchwalenia Konstytucji marcowej z 1921 r., jak również aktualnym problemom związanym z funkcjonowaniem instytucji publicznych w Polsce i Irlandii. Autorzy reprezentują różne dyscyplina naukowe (prawo, politologia) oraz różne ośrodki akademickie (UMCS, UŁ, UW, SWS w Kielcach, WSSMiKS w Chełmie), a także OIRP w Lublinie.

Część merytoryczna Czasopisma jest poprzedzona wspomnieniem o prof. Wiesławie Skrzydle (1929-2021), wybitnym specjaliście prawa konstytucyjnego, rektorze i prorektorze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  oraz wieloletnim kierowniku Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Chcieliśmy w ten sposób uhonorować Pana Profesora, zwłaszcza z uwagi na jego pomoc udzielaną niektórym Członkom Kolegium Redakcyjnego Czasopisma w ich pracy zawodowej, a także za wszelkie wsparcie udzielone inicjatywie powołania Czasopisma, w tym za pełnienie funkcji recenzenta merytorycznego.