Prawo i Polityka

Ukazał się ósmy tom "Prawa i Polityki"

Uprzejmie informujemy, że w naszym serwisie internetowym ukazał się najnowszy, ósmy tom "Prawa i Polityki".

Numer zawiera dwanaście artykułów, poświęconych zagadnieniom ewolucji ustroju Polski oraz Wielkiej Brytanii, aktualnym problemom związanym z funkcjonowaniem instytucji publicznych w Polsce, rozwoju myśli politycznej i relacji międzynarodowych.

Autorzy reprezentują kilka dyscyplin naukowych (prawo, nauki o polityce, historia) i różne ośrodki akademickie (UMCS, UMK, UR, UKW, UTH), a także są pracownikami organów wymiaru sprawiedliwości i członkami organizacji społecznych. Ponadto w numerze zostały zamieszczone dwa artykuły autorów zagranicznych - z Ukrainy oraz Wietnamu.