Kolegium redakcyjne

Kolegium Redakcyjne

  • Marek Woźnicki - redaktor naczelny
  • Artur Kokoszkiewicz - zastępca redaktora naczelnego
  • Michał Wallner - zastępca redaktora naczelnego
  • Kamil Aksiuto - redaktor tematyczny (politologia)
  • Michał Kozera - redaktor tematyczny (politologia)
  • Ewa Majewska - redaktor językowy
  • Piotr Marczewski - redaktor tematyczny (administracja publiczna)
  • Wojciech Mojski - redaktor tematyczny (prawo)
  • Paweł Świeżak - redaktor tematyczny (stosunki międzynarodowe)
  • Jakub Wołyniec - redaktor językowy