Rada naukowa

Rada Naukowa

 • Radosław Grabowski
 • Grzegorz Janusz
 • Rastislav Kazanský (Słowacja)
 • Grzegorz Kozieł
 • Stanislav Križovský (Słowacja)
 • Artur Kuś
 • María Elvira Méndez Pinedo (Islandia)
 • Pablo Nuevo López (Hiszpania)
 • Marek Pietraś
 • Anna Przyborowska-Klimczak
 • Paweł Smoleń
 • Wojciech Sokół
 • Delaine Swenson
 • Vasyl Zaplatynskyi (Ukraina)

 

Byli członkowie Rady Naukowej "Prawa i Polityki":

 • prof. dr hab. Henryk Cioch
 • prof. dr hab. Edward Olszewski

Recenzenci zewnętrzni dotychczasowych numerów "Prawa i Polityki":

 • dr Waldemar Bulira,
 • dr hab. Walenty Baluk,
 • dr hab. Stanisław Bożyk,
 • prof. dr hab. Henryk Chałupczak,
 • dr Łukasz Danel,
 • prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska,
 • dr hab. Radosław Fiedler,
 • prof. dr hab. Ewa Gdulewicz,
 • dr Dagmara Głuszek-Szafraniec,
 • prof. dr hab. Henryk Gmiterek,
 • dr Włodzimierz Gogłoza,
 • dr hab. Sabina Grabowska,
 • dr hab. Radosław Grabowski,
 • dr hab. Kazimierz Kłosiński,
 • dr Grzegorz Koksanowicz,
 • dr hab. Michał Kulesza,
 • dr hab. Marek Kulik,
 • dr hab. Elżbieta Kużelewska,
 • dr hab. Paweł Laidler,
 • dr hab. Ewa Maj,
 • dr hab. Ryszard Mojak,
 • prof. dr hab. Edward Olszewski,
 • dr hab. Wojciech Orłowski,
 • dr Marta Pachocka,
 • dr hab. Sławomir Patyra,
 • dr hab. Magdalena Piechota,
 • dr Piotr Piskozub,
 • prof. dr hab. Wiesław Skrzydło,
 • dr Jacek Sobczak,
 • dr hab. Tomasz Stępniewski,
 • dr hab. Bohdan Szklarski,
 • prof. dr hab. Roman Tokarczyk,
 • dr hab. Łukasz Tomczak,
 • prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj,
 • prof. dr hab. Henryk Wisner,
 • dr hab. Jacek Zieliński,
 • dr hab. Waldemar Żebrowski,
 • prof. dr hab. Marek Żmigrodzki.