Sponsorzy


W zależności od zaangażowania finansowego, jakie mogłyby wnieść instytucje wspierające wydawanie "Prawa i Polityki" przygotowaliśmy dwie propozycje współpracy:

  • uczestnictwo w projekcie na prawach Partnera Głównego,
  • uczestnictwo w projekcie na prawach Partnera Strategicznego.

Partner Główny będzie korzystał z prawa do umieszczenia informacji i logo na całej, kolorowej stronie tylnej okładki "Prawa i Polityki" oraz informacji na stronie redakcyjnej. Ponadto na stronie internetowej periodyku zostaną umieszczone informacje na temat Partnera. Jednocześnie istnieje także możliwość publikowania przez kierownictwo instytucji sponsorującej informacji o działalności Partnera.

Partner Strategiczny będzie korzystał z prawa do umieszczenia informacji i logo na całej, kolorowej stronie końcowej "Prawa i Polityki" oraz informacji na stronie redakcyjnej. Ponadto na stronie internetowej pisma umieszczone zostaną informacje na temat Partnera.


Nasi sponsorzy: