Archiwum

Prawo i Polityka, Tom 10/2021

 

alt

alt

Prawo i Polityka, tom 10/2021

 

SPIS TREŚCI:

 

Od redaktora naczelnego

***Wspomnienia, wywiadydr Jacek Sobczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wspomnienie o prof.Wiesławie Skrzydle(1929-2011)

dr Michał Wallner, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Fragment wywiadu z prof. Wiesławem Skrzydłą

***Artykułydr Maciej Furtas, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, Filia w Dublinie
Prerogatywy Prezydenta Irlandii (Uachtarán na hÉireann) - geneza urzędu,
wybory, prerogatywy i rola Rady Stanu w ich wykonywaniu


R. pr. Jarosław Kowalski, OIRP w Lublinie
Ewolucja praw obywatelskich w polskich regulacjach
rangi konstytucyjnej w latach 1919-1997

dr Michał Kozera, Katarzyna Bielaniec, Wyższa Szkoła Stosunków
Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
Polityk jako produkt polityczny na przykładzie kandydatów
w wyborach prezydenckich w 2010 roku w Polsce


mgr Jakub Sromecki, Uniwersytet Łódzki
Trójpodział czy jednolitość, czyli o tym jak zmieniał się model
organizacji państwa w polskich konstytucjach


Justyna Telenga, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Konstytucja marcowa a realia polskiej sceny politycznej
i sytuacji geopolitycznej II Rzeczypospolitej


***


Recenzje, sprawozdaniaDavid Runciman, Jak kończy się demokracja (recenzja Adam Kądziela)

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Rządy parlamentarne
w Polsce - historia i współczesność, w 100 lat od uchwalenia
Konstytucji marcowej,
Lublin, 29 kwietnia 2021 r. (Marek Woźnicki)