Archiwum

Prawo i Polityka, Tom 9/2019

 

alt

alt

Prawo i Polityka, tom 9/2019

 

SPIS TREŚCI:


***Część specjalna - artykuły przesłane z okazji jubileuszu czasopisma "Prawo i Polityka":dr Michał Wallner, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dziesięć lat czasopisma "Prawo i Polityka"

dr Artur Kokoszkiewicz, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie
Sprawiedliwość jako wartość we współczesnym państwie i prawie

dr Wojciech Mojski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kilka uwag na temat konstytucyjnej regulacji apolityczności sędziów w Polsce

mgr Jakub Wołyniec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Cybersecurity in the European Union

dr Marek Woźnicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wpływ nowelizacji Kodeksu wyborczego z 2018 r. na wyniki wyborów do rad gmin z 21 października 2018 roku na przykładzie "średnich gmin" województw lubelskiego i podkarpackiego - przyczynek do dyskusji

***

Artykuły:

 

dr Justyna Eska-Mikołajewska, Bydgoska Szkoła Wyższa
Republika czy kryptomonarchia? Pozycja ustrojowa głowy państwa w systemie rządów Samoa

dr Daniel Jakimiec, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
Istota i prerogatywy sądowego postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

mgr Adam Kądziela, Uniwersytet Warszawski
Partycypacja wyborcza młodych Polaków - uwarunkowania i wyzwania

mgr Karol Piękoś, Uniwersytet Rzeszowski
Likwidacja jednostki samorządu terytorialnego z powodu zadłużenia na przykładzie gminy Ostrowice

mgr Ewelina Wilczewska-Furmanek, Uniwersytet w Białymstoku
Pozycja ustrojowa i rola Parlamentu Federalnego w świetle Konstytucji Federalnej Konfederacji Szwajcarskiej z dnia 18 kwietnia 1999 roku


***

Recenzje, sprawozdania:Michał Słowikowski, Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 550, (Wojciech Sokół)

Magdalena Rekść, Wyobrażenia zbiorowe społeczeństw byłej Jugosławii w XXI wieku. Perspektywa politologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, ss. 618, (Tomasz Bichta)

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Współczesny obraz konfliktów zbrojnych", Lublin, 17 stycznia 2020 r. (Ewa Majewska)