Archiwum

Prawo i Polityka, Tom 8/2018

 

alt

alt

Prawo i Polityka, tom 8/2018

 

SPIS TREŚCI:

***

Artykuły:

 

dr Grzegorz Pastuszko, Uniwersytet Rzeszowski
Reforma Izby Lordów z 1911 roku

dr Grzegorz Koksanowicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Geneza i skutki dekonstytucjonalizacji Prezydium Sejmu - próba oceny

mgr Adam Tokarski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prezydent jako strażnik przestrzegania międzypaństwowych sojuszy wojskowych w świetle Ustawy o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 kwietnia 1989 roku

mgr Mateusz Brzeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu mgr Wojciech Kiełbasiński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sponsorowanie klubów sportowych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa jako pomoc publiczna

Nguyen Van Sang, M.A., University of Da Nang, Vietnam
The Caroline Affair and the Diplomatic Crisis between Great Britain and the United States, 1837-1841

mgr Roman Oryszczenko, Czerkaski Uniwersytet Narodowy im. Bohdana Chmielnickiego, Ukraina
Rewolucyjne zmiany świadomości chłopstwa ukraińskiego w okresie reżimu bolszewickiego w latach 20-tych i 30-tych XX wieku (według paradygmatu J. Scotta)

dr Marcin Wałdoch, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wpływ dyskursu o polityce imigracyjnej na wyniki wyborów parlamentarnych 2017 roku w Nowej Zelandii

mgr Damian Wicherek, Uniwersytet Rzeszowski
Powstanie, program i działalność partii politycznej. Solidarna Polska (2011-2012)

dr Rafał Dobrowolski, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Etos "żołnierzy wyklętych" w twórczości muzyków tożsamościowych jako przykład kreowania polityki historycznej

***

Przeglądy i opinie:dr Daniel Jakimiec, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie
Interdyscyplinarna współpraca instytucji państwowych w tym sądu opiekuńczego w pomocy rodzinie

mgr Karol Piękoś, Uniwersytet Rzeszowski
Państwo Islamskie jako organizacja zagrażająca podstawowym prawom człowieka

Bartosz Augustyn, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Patryk Fajdek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Świadomość konstytucyjna obywateli dotycząca wybranych treści Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku

***

Sprawozdania:Sprawozdanie z VII Zjazdu Katedr i Zakładów Systemów Politycznych
, Łódź-Uniejów, 15-16 maja 2018 r. (Michał Wallner)

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych", Lubelskie Towarzystwo Naukowe w Lublinie, 14 czerwca 2018 r. (Artur Kokoszkiewicz)