Archiwum

Prawo i Polityka, Tom 7/2016

 

alt

alt

Prawo i Polityka, tom 7/2016

 

SPIS TREŚCI:

***

Artykuły:


Dr Paweł Jakubowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku w Polsce - analiza strategii i taktyk wyborczych

Mgr Marek Woźnicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wpływ jednomandatowych okręgów wyborczych na frekwencję wyborczą i wyniki wyborów do rad gmin na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego

Dr Dorota Maj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Inicjatywa ludowa na Litwie i Łotwie po 1991 roku - analiza porównawcza

Dr hab. Wojciech Ziętara, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Instytucja referendum ogólnopaństwowego w Republice Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Wymiar formalny

Dr Agnieszka Parol, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Zintegrowane zarządzanie granicami 2.0. Wpływ zasady dzielonej odpowiedzialności na pozycję krajowych i unijnych organów wykonawczych

Dr Lidia Brodowski, Uniwersytet Rzeszowski
Azyl a ekstradycja

***

Przeglądy i opinie:


Dr Marcin Pomarański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Referendum ogólnokrajowe jako narzędzie polityki na Węgrzech

Mgr Katarzyna Broma, Uniwersytet Opolski
Mgr Paweł Szewczyk, Uniwersytet Opolski
Wybrane instrumenty prawne regulujące instytucję azylu w prawodawstwie Unii Europejskiej

Dr Justyna Pietrzkiewicz, Szkoła Główna Handlowa
Francja wobec wybranych wyzwań związanych z kryzysem migracyjnym w Europie

Dr Magdalena Perkowska, Uniwersytet w Białymstoku
Zagrożenie nielegalną imigracją na polskim odcinku zewnętrznej granicy Unii Europejskiej

Dr Agnieszka Szpak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prawo międzynarodowe w kryzysie?

***

Sprawozdania:


Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie".
Lublin, 3 kwietnia 2017 r. (Artur Kokoszkiewicz)