Archiwum

Prawo i Polityka, Tom 6/2015

 

alt

alt

Prawo i Polityka, tom 6/2015

 

SPIS TREŚCI:

***

Artykuły:

Dr hab. Jarosław Szymanek, Uniwersytet Warszawski,
Zabezpieczenia konstytucji przed zmianą konstytucji

Dr Piotr Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski,
Dylematy wokół większości parlamentarnej

Dr Maciej Hartliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Formalne determinanty pozycji przywódców w strukturach pozaparlamentarnych
partii politycznych w Polsce


Mgr Agnieszka Bednarz, Uniwersytet Wrocławski,
Przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą jako gatunek komunikacji
politycznej i medialnej


Dr Marcin Marcinko, Uniwersytet Jagielloński,
Kwestia państwowości Palestyny z perspektywy prawa międzynarodowego

Dr Rafał Wordliczek, Uniwersytet Jagielloński,
Priorytety polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych jako hegemona
w unicentrycznym międzynarodowym systemie politycznym

***

Przeglądy i opinie:


Mgr Adam Balcer, Uniwersytet Warszawski,
Gdzie Krym, gdzie Kosowo? Rosyjskie argumenty dla aneksji Krymu

Dr Agnieszka Szpak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Nowy mechanizm implementacji międzynarodowego prawa humanitarnego
w ramach inicjatywy Szwajcarii i Międzynarodowego Komitetu
Czerwonego Krzyża

Mgr Maksymilian Dymitr Czornyj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
"Prawa zasadnicze, wieczyste i nieodwołalne monarchii". Statut albertyński
z 1848 roku i jego znaczenie dla rozwoju ustroju konstytucyjnego Włoch