Archiwum

Prawo i Polityka, Tom 5/2014

 

alt

alt

Prawo i Polityka, tom 5/2014

 

SPIS TREŚCI:

***

Artykuły:

Dr Michał Kozera, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie,
Transnarodowa współpraca europejskich chrześcijańskich demokratów w latach 1919-1945

Dr Agnieszka Szpak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Międzynarodowe prawo zwyczajowe w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w byłej Jugosławii

Dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, Instytut Nauk Prawnych PAN,
Stany wyjątkowe w systemach konstytucyjnych. Doświadczenie 13 grudnia 1981 a teoria i praktyka stanów nadzwyczajnych

Dr Łukasz Wojciechowski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
Dr Radosław Żmigrodzki, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie,
Mechanizm kwotowy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku

Dr Szymon Bachrynowski, PWSZ im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu,
Mgr Paweł Witecki, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,
Wymiary nacjonalizmu baskijskiego

***

Przeglądy i materiały:


Prof. dr hab. Janusz Józef Węc, Uniwersytet Jagielloński,
"Integracja europejska jako źródło wzrostu" - priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (Część II)

Mgr Andriy Hachkevych, Politechnika Lwowska ,
Ludwika Ehrlicha koncepcja podmiotowości prawnomiędzynarodowej(wybrane aspekty)

Mgr Katarzyna Orzechowska, Uniwersytet Łódzki,
Kilka uwag de lege ferenda do regulacji art. 384 Kodeksu wyborczego

***


Recenzje i omówienia:

Mgr Roksana Studzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Rosyjska muzyczna kultura alternatywna, czyli omówienie książki Konstantego Usenko pt. "Oczami radzieckiej zabawki. Antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu", Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012, ss. 408