Archiwum

Prawo i Polityka, Tom 4/2012

 

alt

alt

Prawo i Polityka, tom 4/2012

 

SPIS TREŚCI:

***

Artykuły:

Dr Maciej Turek, Uniwersytet Jagielloński,
The United States 2010 Reapportioned: Electoral College for a New Decade

Dr Marek Jarentowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Ewolucja systemu wyborczego do Sejmu w latach 1991-2011 i niektóre jego skutki

Mgr Anna Kiedrowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Efektywność funkcji legislacyjnej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na tle Senatu Republiki Czeskiej

Dr Tomasz Słomka, Uniwersytet Warszawski,
Tożsamość konstytucyjna Polski Ludowej (zarys problematyki)

Mgr Marek Krajewski, Uniwersytet Łódzki,
Spór orzeczniczy i doktrynalny na tle prawidłowego oznaczenia stron w rozdzielniku decyzji administracyjnej organów administracji

***

Przeglądy:


Prof. dr hab. Janusz Józef Węc, Uniwersytet Jagielloński,
"Integracja europejska jako źródło wzrostu" - priorytet polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (Część I)

Mgr Aleksandra Dzisiów-Szuszczykiewicz, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
"Arabska wiosna" - sukces czy porażka polityki Iranu?

Mgr Anna Głąb, Szkoła Główna Handlowa,
Integracja przestrzeni prawnej Federacji Rosyjskiej

Dr Tadeusz Branecki, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie,
Uregulowania ustrojowe kantonu Argowia

Dr Szymon Bachrynowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie,
Współpraca instytucjonalna pomiędzy Organizacją Paktu Północnoatlantyckiego a Unią Europejską na przełomie XX i XXI wieku

***


Recenzje:


Sabina Grabowska, Modele odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta we współczesnych państwach europejskich,
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 405 (Andrzej Pogłódek)