Archiwum

Prawo i Polityka, nr 1 (3) 2011

 

alt

alt

Prawo i Polityka, nr 1 (3) 2011

 

SPIS TREŚCI:

Od redaktora naczelnego (Michał Wallner)

***

Część specjalna:

Dr hab. Andrzej Pułło, Uniwersytet Gdański, Najstarsze konstytucje a idea podziału władzy

Dr hab. Jolanta Daszyńska, Uniwersytet Łódzki, Kilka refleksji na temat konstytucji federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki

***

Artykuły, przeglądy, materiały:

Prof. dr hab. Adam Gwiazda, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Konflikty o malejące zasoby wody

Dr Magdalena Góra, Uniwersytet Jagielloński, Dr Rafał Riedel, Center for Comparative and International Studies -Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Uniwersytet Opolski, Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej po Traktacie Lizbońskim - hybryda instytucjonalna na początku nowej drogi ewolucji

Dr hab. Stanisław Konopacki, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uwarunkowania i priorytety prezydencji Polski
w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku

Dr Szymon Bachrynowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, W sprawie reformy Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

***


Recenzje, sprawozdania:

Roman Tokarczyk, Nowa Lewica. Rodowód - ruchy - ideologia - recepcja, Avalon, Kraków 2010, ss. 255 (Stefan Stępień)

Heinrich Kreft, Chinas Politik der Energie- und Rohstoffsicherung als Herausforderung für den Westen, "Internationale Politik und Gesellschaft / International Politics and Society" 2007, nr 2, Friedrich-Ebert-Stiftung, ss. 46-61; Sabine Fandrych, China in Angola - nachhaltiger Wiederaufbau, kalkulierte Wahlkampfhilfe oder globale Interessenpolitik?, "Internationale Politik und Gesellschaft / International Politics and Society" 2007, nr 2, Friedrich-Ebert-Stiftung, ss. 62-74 (Marian Grzęda-Kempiński)

Dziedzictwo polsko-ukraińskie, t. II, pod red. Selima Chazbijewicza, Marka Melnyka, Krzysztofa Kluczborskiego, wyd. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008, ss. 500 (Krystyna Gomółka)

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa 13-14 maja 2010 r. (Szymon Bachrynowski)